Onze Zorg

Leerlingen mogen in karakter en aanleg verschillen, maar voor ons zijn ze allemaal gelijkwaardig. Ze hebben het recht als individu gewaardeerd en gerespecteerd te worden. We trekken met hen op, volgen hen nauwlettend in hun ontwikkeling en proberen het onderwijs aan hun mogelijkheden aan te passen. We noemen dat "passend onderwijs"

Dat betekent soms dat een leerling extra moet worden ondersteund of zelfs een eigen programma gaat volgen. Om deze zorg te kunnen leveren is het belangrijk eventuele problemen met grote nauwkeurigheid en in alle openheid te analyseren, in goed overleg met alle betrokkenen.

In alle groepen houden we de ontwikkelingen van de leerlingen in de gaten door middel van observaties, gesprekken en toetsen. Afhankelijk van de resultaten geven we de leerling verdieping en verrijkingsstof of herhalingsopdrachten. Voor de cognitieve ontwikkeling gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van het CITO.

Indien een leerkracht specifieke leer- en/of gedragsproblemen constateert, gaat hij of zij in overleg met de intern begeleider. Eerst wordt er gekeken wat de leerkracht zelf in de groep kan doen. Indien het probleem te groot is om in de klas aan te pakken, kan een remedial teacher hulp bieden. De leerling krijgt dan buiten de groep, samen met andere leerlingen, extra begeleiding van een reken- of taal/leesspecialist. Remedial teaching is altijd van korte duur en gericht op specifieke vaardigheden.

Indien een leerlingen op alle gebieden juist heel sterk is of 'anders' denkt, kan de leerling door de leerkracht worden aangemeld voor de plusgroep. Deze bestaat weer uit een levelwerk-, en een kangoeroegroep. In deze groep krijgen de leerlingen extra uitdagende lesstof en wordt veel aandacht besteedt aan de manier van werken.

Indien leer- en/of gedragsproblemen van structurele aard zijn, kan de school de hulp inroepen van externe onderwijsorganisaties. Zij hebben specifieke kennis en kunnen ons helpen het onderwijs aan de leerling verder aan te passen. De externe organisaties waar we het meest mee samenwerken zijn de AED, OnderwijsAdvies en PPO regio Leiden.

Dyslecten kunnen op onze school gebruik maken van de nieuwste soft-, en hardware om hen te ondersteunen bij hun leerproces.