Ons profiel


Wij stimuleren onderzoekend leren, creatief denken en samenwerken!
Door te doen leren kinderen creëren en waarderen.
 
De Lorentzschool profileert zich steeds meer als een school waar Wetenschap, Kunst en Techniek hoog in het vaandel staan. Wetenschap en kunst beïnvloeden onze cultuur en bepalen onze technologische ontwikkeling. Samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe ontdekkingen en oplossingen op allerlei gebied. 
 
It Takes A Village To Raise A Child

Een bekend gezegde! Iedereen op de Lorentzschool draagt bij aan elkaars ontwikkeling. We leren met en van elkaar hoe we in goede harmonie kunnen samenwerken, wat acceptabel of gewenst gedrag is en hoe we het beste tot goede resultaten kunnen komen. Zo ontstaat een reële kijk op ons functioneren binnen en buiten de school. Hier begint ook goed burgerschap.

Onder feesten en tradities en projecten en educatieve activiteiten op deze website kunt u zien hoe wij één en ander in de praktijk brengen!