Vakleerkrachten

Sport en SpelCharlotte Martijn en Ivo Smits - vakleerkrachten lichamelijke opvoeding


Beeldende Kunst


Alies Verheul - vakleerkracht Beeldende Vorming


Levensbeschouwing


Sandra de Ruiter - vakleerkracht vormingsonderwijs.