Onze sterke punten

• We zijn een veilige school. Elkaar pesten is van alle tijden, maar op de Lorentzschool tolereren we dit niet. We handelen volgens het "Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten". Daarnaast hebben we onze eigen richtlijnen en afspraken vastgelegd. 

• We hechten aan een goede sfeer. Er is een grote betrokkenheid met leerlingen en ouders en binnen het team. Deze open houding maakt dat zowel de kinderen als de leerkracht het gevoel hebben dat ze zichzelf mogen zijn en in hun waarde worden gelaten. Dit maakt mede dat de sfeer op school goed is

• We zijn een degelijke school. We geven goed onderwijs en besteden veel tijd en aandacht aan de leervakken, omdat we het als onze opdracht zien kinderen te stimuleren en ze een stevige basis te geven waarop ze in het vervolgonderwijs kunnen voortbouwen. Het niveau van ons onderwijs is goed, de resultaten van onze kinderen zijn dat ook. We bieden een prettige, rustige werksfeer in een verzorgde omgeving.

•  We zorgen goed voor onze leerlingen. We passen de instructies aan op de behoefte van de leerling. Daarnaast bieden we 'remedial teaching' aan alle leerlingen die een extra steuntje nodig hebben. Voor de kinderen die fluitend door de lesstof gaan, hebben we een verrijkt aanbod.

•  We zijn een school waar wordt samengewerkt. Wij zijn er van overtuigd dat we met elkaar verder komen en betere oplossingen kunnen bedenken dan alleen. Binnen de Ouderraad en de MR ontmoeten ouders, leraren en directie elkaar en bespreken zaken die voor de school van belang zijn. Met de leerlingenraad bespreken we regelmatig zaken die van belang zijn voor hun welbevinden, maar ook praktische zaken zoals de verbetering van het schoolplein. Onze Ouderraad en Medezeggenschapsraad floreren.

• We zijn een moderne school. Onze digitale wereld groeit en wij groeien daarin mee. We hebben voor ouders een digitaal communicatieplatform, we skypen met oud-leerlingen in het buitenland en geven ouders voorlichting over kansen en obstakels bij het online gaan van hun kinderen. We werken met Touch Screens en Chromebooks in de klassen. Leerlingen oefenen daarop de lesstof en leren vaardigheden die nodig zijn in hun digitale wereld van morgen.

• We zijn een school die midden in de wereld staat. Jaarlijks houden we een sponsorloop voor een goed doel, we vieren onze feesten uitbundig, maar delen ook ons verdriet. We zijn een echte Leidse school: we bezoeken musea en tentoonstellingen in onze eigen stad en doen mee aan allerlei projecten.

• We zijn een creatieve school. Wij geloven dat kunst en creativiteit je leven verrijkt, daarom besteden we veel aandacht aan alle vormen van creativiteit. Leerlingen geven voorstellingen in ons theater voor ouders en andere belangstellenden. Ze maken kunstwerken, zingen veel en vaak. Heel bijzonder is ons geweldige ouderorkest. Dat geldt ook voor de chillbank van mozaïek voor de school en het kleuterplein: allemaal zelf ontworpen.  

Dit is onze school:
Lorentzschool
Van Vollenhovenkade 17
2313 GG Leiden
T. 071­5141777
E. info@lorentzschool.nl
I. www.lorentzschool.nl