Nieuwe leerling aanmelden

nieuwe leerlingen voor groep 1/2
Heeft u nog geen kinderen bij ons op school en wilt u uw kind inschrijven? Neem dan telefonisch contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding (60 minuten). De conciërges maken voor u een afspraak met een lid van de directie.

Dit is ons telefoonnummer: 071-5141777.

zij-instromers van andere scholen
Gaat u verhuizen of heeft u andere redenen om uw kind van school te laten wisselen, dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding op de Lorentzschool. In overleg met de (adjunct-)directeur en de intern begeleider wordt bepaald of uw kind naar de Lorentzschool kan komen. Daarbij wordt de volgende procedure gevolgd:

 • U neemt contact op met de betreffende adjunct-directeur;
 • Uw verzoek wordt ingebracht in het directieoverleg.
 • Indien er getalsmatig ruimte is, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding;
 • Indien u, naar aanleiding van het kennismakingsgesprek, wilt laten onderzoeken of uw kind naar de Lorentzschool kan komen, stelt u de huidige school op de hoogte;
 • De intern begeleider van de Lorentzschool legt contact met de intern begeleider van de huidige school;
 • Bij tussentijdse schoolwisseling binnen Leiden, dienen beide directeuren toestemming te geven voor de overstap. Dat is niet nodig indien er in de zomervakantie wordt gewisseld;
 • Indien wenselijk volgt er een vervolggesprek met de adjunct-directeur, de intern begeleider, de ouders en/of de leerling;
 • Bij een positief advies van de intern begeleider en de directie wordt er een datum gepland.
 • U dient rekening te houden met een onderzoekstijd van zo'n 4-6 weken.
 • Nieuwe leerlingen kunnen, voordat ze overstappen naar de Lorentzschool, een dag(deel) kennismaken met hun nieuwe groep. Voor leerlingen die in het nieuwe schooljaar komen, is daar jaarlijks een vaste dag voor ingepland.


adjunct-directeuren:

Mariska Koelewijn
adjunct-directeur groep 1-4
 • mariska.koelewijn@lorentzschool.nl
 • telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag (071-5141777)
Richard A. van den Berg
adjunct-directeur groep 5-8
 • richard.vandenberg@lorentzschool.nl
 • telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vaak op vrijdag (071-5141777)

Tijdens het eerste contact noteren wij:
 • naam van uw kind
 • geboortedatum
 • huidige school
 • huidige groep
 • reden van overstappen
 • contactgegevens (telefoon en e-mailadres)
 • uw (nieuwe) adres in Leiden
 • overstap gewenst in het huidige schooljaar of in het nieuwe schooljaar?
Uw aanvraag voor schoolwisseling kan tot 4 weken voor het einde van het schooljaar worden ingediend. In het huidige schooljaar is dat tot maandag 21 juni 2021. Voor verhuizingen kan er een uitzondering worden gemaakt.
 

Voor overige vragen kunt u ook het contactformulier gebruiken of mailen naar info@lorentzschool.nl