Tussenschoolse opvang

Als u voor de Lorentzschool kiest, kiest u voor een school met tussenschoolse opvang. Dat betekent dat de kinderen op school hun van huis meegebrachte lunch gebruiken. Na de lunch spelen de kinderen buiten, of bij slecht weer in de klas. Wij zorgen voor opvang in de middagpauze. De kinderen eten onder het professionele toezicht van medewerkers van de opvangorganisatie Smallsteps.