Onze kijk op onderwijs en methoden

• Je goed voelen op school om beter te leren. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Ze willen hun omgeving leren kennen en zien in hoeverre ze die kunnen beïnvloeden. De Lorentzschool wil de kinderen feiten, regels, begrippen en principes bijbrengen, zodat ze de wereld van de taal, het getal, de natuur en de mensen uit heden en verleden beter begrijpen. Om dit te kunnen verwezenlijken, moeten we er allereerst voor zorgen dat ze zich goed voelen bij ons op school; daaraan besteden we dan ook veel tijd en aandacht.

• De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Onze leerkrachten zien uw kind dagelijks en hebben een goed beeld van hoe het zich ontwikkelt. Om de ontwikkeling van uw kind zorgvuldig in kaart te brengen, werken we met een leerlingvolgsysteem.
Kinderen voelen zich geborgen in de groep en leren van elkaarsbelangen bij het oplossen van conflicten.


Onze trots

In het hart van onze school bevindt zich onze bibliotheek met ruim 5.000 boeken.  Elk kind heeft een biebpasje waarmee het boeken kan lenen en ruilen. In de bieb maken ze hun keuze uit de vele documentatie gedrukt of digitaal. Het zelfstandig opzoeken en ontdekken stimuleert de kinderen telkens weer tot het maken van keuzes. Samen met de leerkracht leren ze hoofd­ en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Ze doen ook ervaring op met het maken van digitale presentaties, die ze vervolgens gebruiken bij spreekbeurten.

De bibliotheek wordt volledig verzorgd en bemand door onze betrokken ouders.


Methoden

Op de Lorentzschool is een aantal methoden leidraad voor ons onderwijs. Deze methoden verdelen het curriculum over de leerjaren en bieden differentiatie om op verschillende niveaus te werken.

groep 1/2
 • Kleuterplein
groep 3
 • Lijn 3
 • Wereld in Getallen
groep 4
 • Taal Actief
 • Wereld in Getallen
 • Nieuwsbegrip
groep 5
 • Taal Actief
 • Wereld in Getallen
 • Naut, Meander en Brandaan
 • Nieuwsbegrip
groep 6
 • Taal Actief
 • Wereld in Getallen
 • Naut, Meander en Brandaan
 • Nieuwsbegrip
groep 7
 • Taal Actief
 • Wereld in Getallen
 • Naut, Meander en Brandaan
 • Nieuwsbegrip
 • The Team
groep 8
 • Taal Actief
 • Wereld in Getallen
 • Naut, Meander en Brandaan
 • Nieuwsbegrip
 • The Team