Iedere leerling telt

Leerlingen mogen in karakter en aanleg verschillen, maar voor ons zijn ze allemaal gelijkwaardig. Ze hebben het recht als individu gewaardeerd en gerespecteerd te worden. We trekken met hen op, volgen hen nauwlettend in hun ontwikkeling en proberen het onderwijs aan hun mogelijkheden aan te passen. We noemen dat "passend onderwijs"

Dat betekent soms dat een leerling extra moet worden ondersteund of zelfs een eigen programma gaat volgen. Om deze zorg te kunnen leveren is het belangrijk eventuele problemen met grote nauwkeurigheid en in alle openheid te analyseren, in goed overleg met alle betrokkenen.

De ontwikkeling van uw kind
In alle groepen houden we de ontwikkelingen van de leerlingen in de gaten door middel van observaties, gesprekken en toetsen. Afhankelijk van de resultaten geven we de leerling verdieping en verrijkingsstof of herhalingsopdrachten. Onafhankelijk van de hoogte van de resultaten vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen zich blijven ontwikkelen en dus een stijgende lijn vertonen. Voor de cognitieve ontwikkeling gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van het CITO.

Hulp binnen en buiten de school
Indien een leerkracht specifieke leer- en/of gedragsproblemen constateert, gaat hij in overleg met de intern begeleider. Eerst wordt er gekeken wat de leerkracht zelf in de groep kan doen. Indien het probleem te groot is om in de klas aan te pakken, kan een remedial teacher hulp bieden. De leerling krijgt dan op een andere locatie in de school, samen met andere leerlingen, extra begeleiding van de reken- of taal/leesspecialist. Remedial teaching is altijd van korte duur en gericht op specifieke vaardigheden. Indien een leerlingen op alle gebieden juist heel sterk is, kan de leerling door de leerkracht worden aangemeld voor de plusgroep. In deze groep krijgen de leerlingen extra uitdagende lesstof.

Indien leer- en/of gedragsproblemen van structurele aard zijn, kan de school de hulp inroepen van externe onderwijsorganisaties. Zij hebben specifieke kennis en kunnen ons helpen het onderwijs aan de leerling verder aan te passen. De externe organisaties waar we het meest mee samenwerken zijn de AED, OnderwijsAdvies en PPO regio Leiden.