Contact
Van Vollenhovenkade 17
2313 GG Leiden
071-5141777
 

Bestuur van de Ouderraad zoekt nieuwe secretaris

 

In de ouderraad, waarin alle klassen van de Lorentzschool vertegenwoordigd zijn, komen onderwerpen naar voren die vanuit de invalshoek van de ouders om aandacht vragen. De ouderraadleden, ook wel klassenouders genoemd, zijn alert op zaken die spelen op school. Zij brengen deze naar voren in de ouderraadvergadering, waar ook vertegenwoordigers van de school aanwezig zijn. Op deze wijze denkt de ouderraad mee en adviseert gevraagd of ongevraagd de directie van de school en/of de medezeggenschapsraad. Met het budget (de vrijwillige ouderbijdrage) van de ouderraad worden tal van activiteiten op school gefinancierd.

 

Wordt u onze nieuwe secretaris?

De ouderraad is op zoek naar een enthousiaste ouder die graag dichter betrokken wil zijn bij de school van zijn of haar kind. Als u het leuk vindt om mee te denken over de plannen en ideeën van de ouderraad, een kijk te krijgen in het reilen en zeilen van een school en contact te hebben met andere ouders en de schoolleiding, dan heeft u alles in zich om de nieuwe secretaris van het bestuur van de ouderraad te worden.

 

Hoeveel tijd gaat me dat kosten, zult u zich afvragen?

De ouderraad vergadert zo’n zes keer per schooljaar. Daarnaast komt het bestuur van de ouderraad gemiddeld één keer in de anderhalve maand bij elkaar. Gemiddeld kosten de werkzaamheden voor de ouderraad u zo’n acht uur per maand.

 

Doe ik het helemaal alleen?

Neen! Ten eerste bestaat de ouderraad uit een vertegenwoordiging van minimaal één ouder per klas. Als secretaris maakt u deel uit van een driekoppig bestuur, waar naast de secretaris tevens de voorzitter en de penningmeester lid van zijn.

 

Heb ik nog speciale competenties nodig?

U bent in bezit van een vlotte pen. U bent secuur, meedenkend, oplossingsgericht en besluitvaardig. Het belangrijkste is echter dat u hart voor de school heeft!

 

Wat zijn de werkzaamheden van de secretaris:

 

  • U maakt deel uit van het bestuur van de ouderraad en denkt in die rol mee over de lopende zaken, voert zelf zaken aan en voert extra taken uit wanneer nodig;
  • U bereidt samen met de voorzitter de vergadering van de ouderraad vergaderingen voor;
  • U nodigt de belanghebbenden (o.a. klassenouders en directie) voor de vergadering van de ouderraad uit;
  • U zorgt voor het verzenden van de agenda en de notulen van de vergaderingen aan de belanghebbenden;
  • U notuleert tijdens de vergaderingen van de ouderraad en ziet toe op de uitvoering van de actielijst;
  • U bent contactpersoon van de klassenouders en verzamelt de agendapunten voor de vergaderingen van de ouderraad;
  • U houdt samen met de penningmeester een overzicht bij van de activiteiten die georganiseerd worden, dan wel financieel ondersteund worden, door de ouderraad;
  • U maakt aan het einde van het schooljaar een overzicht van alle activiteiten die de ouderraad heeft ondernomen of geïnitieerd.

 

 

Mocht u zich willen aanmelden of nog vragen hebben; stuur een mail naar or@lorentzschool.nl