Contact
Van Vollenhovenkade 17
2313 GG Leiden
071-5141777
 

De Lorentzschool muziekcommissie.

Een van de commissies die de Lorentzschool rijk is, is de muziekcommissie. Onze voorliefde voor muziek en het plezier van het maken van muziek, hebben we allen gemeen en verenigt ons. Allen op onze eigen manier geven we deze passie graag door aan onze kinderen. Daarom volgen we de  manier waarop muziek aandacht krijgt op de Lorentzschool, met een meer dan gemiddelde belangstelling.

Wat gebeurt er zoal aan muzikaals bij de Lorentzschool?

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende muzikale initiatieven zichtbaar. Een paar keer per jaar verzorgt de schoolband, onder de begeleiding van meester Hendrik, de muzikale ondersteuning van pleinfeesten e.d. Ook is er vorig jaar de tweede keer op rij een open podium georganiseerd, waar kinderen onderling laten zien hoe ze de diverse instrumenten kunnen bespelen.
Muziek speelt natuurlijk ook een rol in het onderwijs in de klas. Op de Lorentzschool zijn twee methodieken beschikbaar ("Muziek moet je doen" en "Klats!") die door leerkrachten naar eigen keuze kunnen worden gebruikt.

Waarom dan een muziekcommissie vanuit de ouders?

We willen graag dat onze en alle kinderen, als een structureel onderwijsonderdeel,  in aanraking worden gebracht met de verschillende aspecten van muziek. We reiken graag onze muzikaliteit, organiserend vermogen en energie aan om hieraan een steentje bij te dragen. Niet alleen omdat we het belangrijk, maar het ook omdat we het leuk vinden! Het motto dat onze insteek onderstreept: muziek is van allen en voor allen.

Wat zijn we van plan?

Dit jaar is een doejaar: het is ons streven om dit schooljaar voor alle groepen een muzikaal dagdeel te verzorgen.  We hebben hiertoe een muzikaal keuzemenu samengesteld, met daarop tien muzikale gerechten. Geïnteresseerde leerkrachten kunnen hieruit kiezen. De leerkracht zal daarna met de betrokken ouders of een van ons de details verder afstemmen.
We stellen onszelf ten doel dat de ouders zelf een muzikaal programma verzorgen. Ook zorgen we ervoor dat per onderdeel de benadering en middelen worden beschreven en beschikbaar blijven, zodat een leerkracht in latere instantie ervoor kan kiezen een dagdeel zelf in te vullen.
We zijn zelf enthousiast over ons muzikale keuze menu! Het is helder, simpel en concreet. Een van de keuzes is natuurlijk het open podium, dat ook vorig jaar een groot succes was.

Hier kunt u zelf het Muzikale Menu bekijken: >>>

Verder staan onze activiteiten voornamelijk in het licht van samenwerking. Sommige van onze ideeën zijn te breed om alleen vanuit de muziekcommissie te behapstukken; in samenwerking met de andere commissies is dat wellicht wel haalbaar. We zullen de andere commissies dan ook blijven benaderen voor gezamenlijke initiatieven. Dat geldt ook voor muzikaal georiënteerde opdrachten die studenten van verscheidene opleidingsinstituten kunnen verrichten; met de Hogeschool Leiden zijn hier inmiddels afspraken over gemaakt.

Samenstelling

De commissie bestaat momenteel uit:
  • Arine van Vliet (facilitator school-interne workshops);
  • Bastiaan Vinkenburg (communicatie, facilitator school-interne workshops, netwerker);
  • Maaike Vinkenburg (facilitator school-interne workshops, organisatie muzikale events);
  • Hendrik Teerink (docent / digitale communicatie / facilitator school-interne workshops);
  • Dirk Jan Brouwer (facilitator school-interne workshops / voorzitter).


Heeft u goede ideeën of vragen? Laat het ons vooral weten! We zijn bereikbaar via muziek@ll.lorentzschool.nl.
Wilt u zelf een muzikale bijdrage leveren, mail ons ook!


Met muzikale groet,

De muziekcommissie