Contact
Van Vollenhovenkade 17
2313 GG Leiden
071-5141777
 

Talentbeleid

2016 - 2019
Download


 • bijlage talentbeleid 01

  bijlage 01
  Download


 • bijlage talentbeleid 02

  bijlage 02
  Download


 • bijlage talentbeleid 03

  bijlage 03
  Download


 • bijlage talentbeleid 04

  bijlage 04
  Download


 • Aanname beleid

  van de Lorentzschool
  Download


 • Schoolplan 2015-2019

  van de Lorentzschool
  Download


 • Protocol schoolwisselingen

  van PROO Leiden
  Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
  Download


 • Surfspot

  Goedkope software voor ouders en personeel
  Download


 • Passend Onderwijs Leiden

  Belangrijke nieuwsbrief over invoering Passend Onderwijs regio Leiden
  Download


 • Passend Onderwijs

  als het op de basisschool niet meer gaat...
  Download


 • CITO - aanpassing normen

  belangrijk om te weten!
  Download


 • Meldcode

  huiselijk geweld en kindermishandeling
  Download


 • Protocol zij-instromers

  tussentijdse aanmelding
  Download


 • Bijlage 3 Schoolgids

  Klachtenregeling
  Download


 • Bijlage 4 Schoolgids

  Vrijstelling schoolbezoek
  Download


 • Bijlage 5 Schoolgids

  Protocollen + Pestprotocol + Zindelijkheid
  Download


 • Bijlage 6 Schoolgids

  informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin.
  Download


 • Handige websites en praktische computertips

  van Stichting Mijn Kind Online
  Download


 • "Gouden regels" voor computergebruik

  van Stichting Mijn Kind Online
  Download


 • Praktische computertips

  van Stichting Mijn Kind Online
  Download


 • Tips voor het gepeste kind

  van Stichting Mijn Kind Online
  Download


 • ICT-protocol leerlingen

  vanaf groep 5 ondertekenen de kinderen een protocol waarin afspraken staan over het internetgebruik op school.
  Download


 • Lorentzlied

  Download hier de mp3!
  "In Leiden staat een ..."
  Download


 • Tekst van het Lorentzslied

  Download hier de lyrics.
  Download


 • Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek

  Wilt u extra verlof aanvragen voor uw kind, downlowd hier het formulier!
  Download


 • Dyslexiewijzer

  over het dyslexiebeleid op de Lorentzschool
  Download