Contact
Van Vollenhovenkade 17
2313 GG Leiden
071-5141777
 

PERSBERICHT

Lorentzschool staat en gaat voor veiligheid en leefbaarheid tijdens bouw

30 augustus 2016

 

Op donderdag 1 september vraagt de Leidse Lorentzschool speciale aandacht voor de gewijzigde bouwplannen op en rond het schoolterrein. Het schoolplein zal dan zijn afgezet met lint. Directeur Henk Lardée: ‘Tijdens de voorgenomen bouw blijft er maar een klein stuk plein over voor onze leerlingen om te spelen. We laten hiermee zien hoe klein dat gedeelte is.

 

Bovendien maak ik me zorgen over de veiligheid van de kinderen tijdens de bouw. We willen hierover graag met ouders, kinderen en anderen in gesprek gaan.'

 

Het bouwbedrijf is volop bezig met de voorbereidingen voor de bouw op het plein voor de Lorentzschool. Zolang bouwbedrijf Niersman bouwt binnen de kaders van het bestemmingsplan is de Lorentzschool niet tegen deze bouwplannen: de school wil immers zo snel als mogelijk het schoolplein definitief inrichten

 

Onlangs zijn de plannen echter aangepast en de school maakt zich nu grote zorgen of de plannen nog wel binnen het bestemmingsplan passen. Het wordt ook steeds duidelijker hoe de inrichting van de bouwplaats wordt tijdens de duur van de bouw (naar schatting 18-24 maanden).

Donderdag 1 september 2016 zal vanaf 8.00 uur het schoolterrein dat bouwterrein wordt, met lint zijn afgezet. Dit maakt het voorgestelde bouwterrein en het schoolplein dat resteert zichtbaar. In de kleine pauze (10.15-10.45 uur) zullen de kinderen van de groepen 3 - 8 buitenspelen op het speelterrein dat overblijft. Hiermee wil de school haar zorgen op een visuele manier kenbaar maken.

 

De directie is tussen 8.15 uur en 11.00 uur beschikbaar om hierover in gesprek te gaan. De directie wil op een constructieve manier duidelijk maken dat haar zorgen niet ongegrond zijn, en hoopt zo op extra alertheid en betrokkenheid van een grotere groep belanghebbenden.

Tijdens de bouwwerkzaamheden, die in het najaar van start dienen te gaan, zet de Lorentzschool zich ervoor in dat alle 950 leerlingen, hun ouders en de medewerkers:

- veilig van en naar school kunnen gaan;

- kunnen blijven leren en werken en zo min mogelijk worden afgeleid;

- erop kunnen rekenen dat de school bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten;

- een leefbare omgeving behouden gedurende de bouw;

- erop kunnen rekenen dat er met een gedegen veiligheidsplan gewerkt wordt en dat dit streng gecontroleerd en gehandhaafd wordt door de gemeente Leiden;

- hun fiets kunnen blijven stallen bij de school;

- ervan uit kunnen gaan dat de bouwplannen binnen het bestemmingsplan vallen.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor meer informatie:

Henk Lardée

Directeur Lorentzschool, 06-39581200

 

...zie de tekening van de situatie tijdens de bouw in de bijlage... 

Download bij dit bericht